Σύμφωνα με την έρευνα των Hans-Joachim Trappe και Gabriele Volt από το πανεπιστήμιο του Bochum τα διάφορα ήδη μουσικής μπορούνε να επιδράσουνε στο καρδιαγγειακό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα η μουσική του Μότσαρτ και του Στράους σύμφωνα πάντα με αυτή την έρευνα φαίνεται πως δρα καταλυτικά στη μείωση της συγκέντρωσης λιπιδίων στο αίμα καθώς και στη μείωση του καρδιακού παλμού.
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 120 άτομα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήτανε η εξής: οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμές ομάδες. Η πρώτη ομάδα εκτέθηκε σε μουσική για 25 λεπτά ενώ η δεύτερη ομάδα συγκεντρώθηκε σε ένα χώρο χωρίς μουσική ωστόσο οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε ύπτια θέση (ξαπλωμένοι – Θέση χαλάρωσης) . Πριν την έκθεση των συμμετεχόντων στην έρευνα καθώς και μετά την έκθεση τους στη μουσική, μετρήθηκαν τόσο οι καρδιακοί παλμοί και η αρτηριακή τους πίεση όσο και η συγκέντρωση της κορτιζόλης στο αίμα τους.

Στην πρώτη ομάδα η μουσική του Μότσαρτ και Στράους σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σε σύγκριση με τα τραγούδια των ΑΒΒΑ, οδήγησε στη αισθητή μείωση της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παλμών. Στην δεύτερη ομάδα όπου οι συμμετέχοντες βρισκόταν σε θέση χαλάρωσης παρατηρήθηκε επίσης μείωση στην αρτηριακή πίεση, αλλά σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο συγκριτικά με τα άτομα που εκτέθηκαν στη μουσική των Μότσαρτ και Στράους. Επιπλέον, όλα τα είδη της μουσικής οδήγησαν σε χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόνης στο αίμα. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που φαίνεται να επηρέασε τα επίπεδα της κορτιζόλης στο αίμα, όπως παρατηρήθηκε στην έρευνα, ήτανε το φύλο των συμμετεχόντων. Στους άντρες η πτώση των επιπέδων της κορτιζόλης ήτανε πολύ μεγαλύτερη από αυτή των γυναικών, ειδικά μετά από την έκθεση τους στη μουσική. Συμπερασματικά η μουσική έδειξε πώς επιδρά θετικά τόσο στη χαλάρωση όσο και στη υγεία του ατόμου.

 

Source: Deutsches Aerzteblatt International, https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160620112512.htm

Journal Reference:

Trappe H-J, Voit G:. The cardiovascular effect of musical genres—a randomized controlled study on the effect of compositions by W. A. Mozart, J. Strauss, and ABBA. Dtsch Arztebl Int, 2016; 113: 347%u201352

Added by

PromoLyrics

SHARE