Μιλάμε για ονόματα που δε χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Για τους πρωτεργάτες του battle αλλά και της εμπορευματοποίησης του ραπ στην Ελλάδα. Μιλάμε για τους ΖΝ. Και πιο συγκεκριμένα για τον Μηδενιστή και τον Υπο. Δυο rappers της ομάδας που όχι μόνο έκανε μουσικές κινήσεις που για την εποχή της δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτές αλλά και […]